Register Pond5 Exclusive Video

ตามที่ได้อธิบายไปแล้วว่า Pond5 Exclusive หรือ Non Exclusive ต่างกันยังไงบ้าง

แรกเริ่มเดิมที Pond5 กำหนดว่า Contributor ที่จะเข้าโปรแกรม

Pond5 Exclusive Video ไฟล์งานที่มีใน Portfolio

ต้องเป็น Exclusive ทั้งหมด

ปรากฏว่ามีเสียงสะท้อนจาก Contributor Artist

บางคนไม่เห็นด้วย เพราะมีไฟล์ video อยู่เป็นจำนวนมาก

ทำให้ Pond5 นำความคิดเห็นมาปรับปรุงการเป็น Exclusive ใหม่ โดยกำหนดให้มี 2 รูปแบบ คือ

1. Portfolio ที่ใช้อยู่ เป็น Exclusive ทั้งหมด เพียงแค่ทำตามขั้นตอนการเข้าร่วมโปรแกรม Pond5 Exclusive video

ก็เป็นอันเรียบร้อย

2. สร้าง Account ใหม่ และเข้าร่วม Pond5 Exclusive Video

ไฟล์ Video ต้องส่งที่นี่ที่เดียวเท่านั้น ห้ามส่งที่อื่นโดยเด็ดขาด

สำหรับไฟล์อื่น ๆ ที่ไม่ต้องการส่งในระบบ Exclusive

และไม่เป็น Collection เดียวกันกับที่ส่งในระบบ Exclusive สามารถส่งที่เว็บไซด์ไหนก็ได้

ต้องชมนโยบายนี้ นับว่าเป็นการให้ความสำคัญกับ Contributor Artist เป็นอย่างมาก

ทีนี้มาดูขั้นตอนการสมัคร Account ใหม่ เพื่อเข้าร่วม Pond5 Exclusive Video กันดีกว่า

ก่อนอื่น Click ที่นี่

เพื่อเข้าสู่ Pond5 ซึ่งหน้าเว็บจะเป็นแบบนี้

เลื่อนลงไปที่ด้านล่างสุดของจอ

จะพบคำว่า Artist Resourses

กด Sell Your Media

ต้องขึ้น Your Media, Wanted Worldwide

ถ้าไม่ใช่กลับไปเลือกใหม่ เพราะเราสมัครในฐานะเป็นผู้ขาย

กด Start Selling

เริ่มลงทะเบียนอย่างเป็นทางการกัน

1. กรอกอีเมล

2. ตั้ง Username

3. ตั้ง Password ไม่ต่ำกว่า 8 ตัวอักร

4. ตรวจสอบทุกอย่าง กด Next

ถ้าสร้าง Account ใหม่ เพื่อเข้าร่วม Pond5 Exclusive

รายละเอียดทุกอย่างต้องไม่ซ้ำกับของเดิมที่เคยสมัครไว้แล้ว

ใส่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวเรา เป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อ- สุกล

ที่อยู่ เบอร์โทร รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ (+66) ......

สำหรับ Vat ID ไม่ต้องกรอก

เสร็จแล้วกด Next

ขั้นตอนนี้เป็นการบอกเกี่ยวกับตัวเราว่าเป็นแบบไหน

Individual / Production Company / Authorized Rep, Aggregator

Contributor ชาวไทยส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลธรรมดา

ให้เลือก Individual

ต่อไปลักษณะงานที่ต้องการจะส่งกับทาง Pond5

เลือกตามงานที่เราทำ และพร้อมที่จะส่ง

แต่ในชั้นนี้เราจะสมัคร Pond5 Exclusive Video

ให้เลือก Video ตามด้วย Next

สแกนหรือถ่ายภาพบัตรประชาชน หรือ Passport

Upload หรือ ลากเข้าใส่กล่อง Drag and Drop

ทำเครื่องหมายที่ช่องสี่เหลี่ยมเล็กข้างล่าง

กด Submit

ระบบจะส่ง Mail ไปยัง Email ที่เรากรอกไว้ข้างต้น

เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนที่แท้จริง

ตรวจสอบ Email แล้วกด Verify Email เพื่อยืนยัน

ระบบจะเปิดหน้าเว็บ Pond5 ขึ้นมาใหม่

แสดงผลว่าเราได้ดำเนินการสมัครเสร็จแล้ว

สามารถส่งงานได้ทันที โดยกด Get Started

ขั้นตอนการสมัครเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้

สามารถส่งงานเข้าเพื่อรอตรวจได้ทันที

อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าจะพาสมัครเป็น

Pond5 Exclusive Video

ดังนั้น ต้องดำเนินการต่อไปนี้ให้ครบถ้วนถึงจะเป็น Exclusive อย่างสมบูรณ์แบบ

ไปที่ https://www.pond5.com/exclusive-artist

จะขึ้น Pond5 Exclusive Vide Artist Benefits

กด Get Started

ขั้นตอนนี้มีความสำคัญต่อการตัดสินใจว่าเราจะเลือกทางเดินระหว่าง Exclusive/Non Exclusive

การเป็น Exclusive Video มีข้อตกลงสำคัญที่ต้องพึ่งตระหนัก ดังนี้

1. ยอมรับว่าวิดีโอที่มีอยู่ และที่อัปโหลดใหม่ทั้งหมดจะมี

เฉพาะที่ Pond5 เท่านั้น (ไม่ได้มีอยู่ในเว็บอื่นใด)

2. การลบเนื้อหาวีดีโอหรือยกเลิกการเป็น Exclusive Video ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมลไม่น้อยกว่า 180 วัน

3. ตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎ หากฝ่าฝืน วีดีโอจะถูกลบ

จากระบบ (อาจถึงขั้นปิดพอต) หรือถูกเรียกเงินคืน