Panasonic Lumix DMC-Fz2500 Digital Camera (Part 2 : Marco)

Marco Function

Photo by http://www.panasonic.com

มาดู Function ที่เป็นไฮไลท์สำหรับการถ่ายวีดีโอ ของ Fz2500 ว่ามีอะไรกันดีกว่า

เริ่มแรกด้วยการถ่ายภาพวีดีโอมาโครก่อนแล้วกัน

ตามที่บอกไปแล้วว่า Fz2500 เมื่อตั้งค่าการถ่ายวีดีโอมาโคร สามารถถ่ายโดยมีระยะห่างจากหน้าเลนส์ถึงตัวแบบได้ใกล้สุด 3 cm.

การถ่ายวีดีโอของสิ่งมีชีวิตจำพวกแมลงหรือสัตว์ต่างๆ จะค่อนข้างลำบาก แตกต่างจากการถ่ายภาพนิ่งค่อนข้างมาก เพราะสัตว์ต่างๆ มักจะมีสัญชาติญาณในการระมัดระวังป้องกันตัว เพียงแค่เข้าใกล้ก็ตกใจหรือหนีแล้ว

ดังนั้น เวลาถ่ายต้องค่อนข้างระวัง ทำอะไรช้าๆ แต่ก็อย่าช้าจนเกินไป เพราะไม่เช่นนั้นตัวแบบจะบินหรือเคลื่อนตัวไปที่อื่น นอกจากนี้ต้องใจเย็นพอสมควร คนที่หงุดหงิดง่าย หรืออดทนไม่พอ อาจจะไม่สามารถถ่ายได้ตามที่ใจต้องการนัก

สามารถถ่ายที่ 36 mm วางใกล้ขนาดนั้นยังไม่พอ สามารถซูมได้ถึง 108 mm

ขึ้นอยู่กับว่าต้องการมุมมองแบบไหน

โดยภาพรวมฟังก์ชั่นนี้ค่อนข้างจะไม่มีปัญหาอะไรในการใช้งาน

ถ้าจะให้งานออกมาดูดีควรใช้ขาตั้งกล้องช่วยในการถ่ายทุกครั้ง


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square