การถ่ายภาพกีฬา

เวลาเห็นภาพถ่ายกีฬาที่มีแอคชั่นสวยๆ องค์ประกอบ ดีๆ หลายคนมักจะบอกว่า คงยากที่จะถ่ายภาพได้แบบนี้ จริง ๆ แล้วภาพกีฬาไม่ได้ยากอย่างที่คิด เพียงแต่ต้องฝึกฝนทักษะการถ่ายภาพเพิ่มขึ้นเท่านั้น

การแข่งขันกีฬาจะมีการเคลื่อนไหวของนักกีฬาอยู่ตลอดเวลา น้อยครั้งที่จะมีการหยุดนิ่งอยู่กับที่ ดังนั้น สิ่งที่ช่างภาพควรรู้เบื้องต้นนอกจากทักษะการถ่ายภาพแล้วควรจะต้องรู้

กฎกติกาและเทคนิคการเล่นกีฬาต่างๆ พอสมควร เพื่อให้สามารถจับจังหวะของนักกีฬาได้อย่างแม่นยำ ซึ่งตรงนี้คงต้องเป็นเรื่องที่ช่างภาพจะต้องทำการศึกษาหรือหมั่นสังเกตกีฬาประเภทนั้น ๆ

พื้นฐานการถ่ายภาพกีฬาจำเป็นต้องใช้ทักษะในการถ่ายภาพ 2 ทักษะหลักๆ ซึ่งเป็นทักษะที่ช่างภาพส่วนใหญ่ฝึกฝนหรือได้ทดลองใช้มาแล้วไม่มากก็น้อย คือ การหยุดภาพ และการแพนกล้อง

1. Stop Action เป็นการถ่ายภาพที่หยุดสิ่งต่าง ๆ ในถ่ายภาพให้หยุดนิ่งหรือหยุดความเคลื่อนไหว

2. Movement เป็นการถ่ายภาพที่เมื่อเห็นภาพแล้วรู้สึกว่าภาพนั้นมีการเคลื่อนไหว

ความแตกต่างของภาพ Stop Action และ Movement อยู่ที่อารมณ์ของภาพที่สื่อถึงผู้ชมภาพนั้น ความยากง่ายในการถ่ายภาพก็มีความแตกต่างกันพอสมควร

ซึ่งจะบอกเทคนิควิธีการถ่ายภาพในครั้งต่อไปครับ

#sport

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square