P1340638.jpg

จังหวัดสิงห์บุรี จัดพิธีบูชาพระพรหม อย่างยิ่งใหญ่

P1340659.jpg
P1340666.jpg

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี 
พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารท้องถิ่น และประชาชน 
ทำพิธีบวงสรวงพระพรหม ณ เทวาลัยพระพรหม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

P1340785.jpg
P1340711.jpg
P1340624.jpg

เนื่องในโอกาสพิธีเปิดงานเทศกาลกินปลาขอบดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 24 

บริเวณเทวาลัยพระพรหม และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี 

เมื่อวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561

โดยงานเทศกาลกินปลาขอบดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 24 

จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2562 

ภายในงานจะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดสิงห์บุรี ถึงความอุดมสมบูรณ์ และชื่อเสียงในด้านอาหารเมนูปลา พร้อมทั้งช่วยกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้น สนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และสินค้า OTOP ของดีเมืองสิงห์ และการประกวดหุ่นปลาสวยงาม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี

P1340855.jpg
P1340865.jpg