KATA KREW SURF CONTEST 2017

การแข่งขันกระดานโต้คลื่น KATA KREW SURF CONTEST 2017 ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฏาคม 2560 เพื่อส่งเสริมเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น ให้ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว  ในช่วงฤดูมรสุมของหาดกะตะ จังหวัดภูเก็ต อีกทั้งส่งเสริมโอกาสให้นักกีฬาไทยได้แสดงศักยภาพทางด้านกีฬากระดานโต้คลื่น ซึ่งเชื่อมั่นได้ว่าไม่แพ้ชนชาติใดในโลก

ที่มา/ภาพ : อ.รัตน์ เพื่อนรักษ์