ปั่นเปิดเมืองวีรชน ครั้งที่ 2

อบจ.สิงห์บุรี จัดกิจกรรม “ปั่นเปิดเมืองวีรชน สิงห์บุรี คนดี เมืองน่าอยู่” ครั้งที่ 2
เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและการท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560 ณ อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน
การจัดงานครั้งนี้มีนักปั่นเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 4,000 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น
- รุ่น A ระยะทาง 75 กม. อนุสาวรีย์วีรชน-วัดพิกุลทอง-ไกรสรราชสีห์-วัดจุกคลี-อนุสาวรีย์วีรชน
- รุ่น B ระยะทาง 32 กม. อนุสาวรีย์วีรชน-วัดพิกุลทอง-อนุสาวรีย์วีรชน