DSC_1677

DSC_1683

DSC_1429

DSC_1673

DSC_1424

DSC_1663

DSC_1671

DSC_1668

DSC_1507

DSC_1644

DSC_1630

DSC_1526

DSC_1632

DSC_1433

DSC_1438

DSC_1599

DSC_1491

DSC_1530

DSC_1426

DSC_1617

DSC_1499

DSC_1628

DSC_1517

DSC_1616

DSC_1464

DSC_1497

DSC_1468

DSC_1492

DSC_1512

DSC_1474

DSC_1467

DSC_1701

DSC_1737

DSC_1720

DSC_1714

DSC_1705

DSC_1747

DSC_1753

DSC_1758

DSC_1788

DSC_1767

DSC_1794

DSC_1779

DSC_1732

DSC_1736

DSC_1803

DSC_1783

DSC_1795

นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

นำผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนและพสกนิกรชาวจังหวัดสิงห์บุรี
ลงนามถวายความอาลัย และร่วมใจกันจุดเทียนถวายความอาลัย

ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อสำนักในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 

ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00 น. 

ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเดิม) ริมเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี