DSC_1677
DSC_1683
DSC_1429
DSC_1673
DSC_1424
DSC_1663
DSC_1671
DSC_1668
DSC_1507
DSC_1644
DSC_1630
DSC_1526
DSC_1632
DSC_1433
DSC_1438
DSC_1599
DSC_1491
DSC_1530
DSC_1426
DSC_1617
DSC_1499
DSC_1628
DSC_1517
DSC_1616
DSC_1464
DSC_1497
DSC_1468
DSC_1492
DSC_1512
DSC_1474
DSC_1467
DSC_1701
DSC_1737
DSC_1720
DSC_1714
DSC_1705
DSC_1747
DSC_1753
DSC_1758
DSC_1788
DSC_1767
DSC_1794
DSC_1779
DSC_1732
DSC_1736
DSC_1803
DSC_1783
DSC_1795

นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

นำผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนและพสกนิกรชาวจังหวัดสิงห์บุรี
ลงนามถวายความอาลัย และร่วมใจกันจุดเทียนถวายความอาลัย

ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อสำนักในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 

ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00 น. 

ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเดิม) ริมเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี