นนทรีเกมส์

กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41

SNU_9086
SNU_9083
SNU_9068
SNU_9048
SNU_9039
SNU_9041
SNU_9024
SNU_9002
SNU_8989
SNU_8970
SNU_8979
SNU_8966
SNU_8961
SNU_8952
SNU_8959
SNU_8944
SNU_8892
SNU_8917
SNU_8913
SNU_8875
SNU_8861
SNU_8868
SNU_8804
SNU_8851
SNU_8833
SNU_8782
SNU_8802
SNU_8776
SNU_8772
SNU_8744
SNU_8754
SNU_8756
SNU_8760

ผลการแข่งขัน

ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้อันดับหนึ่ง เหรียญทอง 38 เหรียญเงิน 22 เหรียญทองแดง 24 รวมทั้งสิ้น 84 เหรียญ

ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ได้อันดับหนึ่ง เหรียญทอง 42 เหรียญเงิน 27 เหรียญทองแดง 40 รวมทั้งสิ้น 109 เหรียญ

สำหรับการแข่งขันกอล์ฟ ทำการแข่งขันรวมทั้งหมด 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 9-12 มกราคม 2560

ณ สนามกอล์ฟอยุธยากอล์ฟ คลับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้ง ที่ 41 ระหว่างวันที่ 6-12 มกราคม 2560

โดยมี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

 

มีโรงเรียนสาธิตจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 21 แห่ง มีการแข่งขันกีฬารวมทั้งสิ่น

17 ประเภทรายการ