ART_003
ART_0002
ART_004
ART_0001
ART_8649
ART_8684
ART_8702
ART_8720
ART_8730
ART_8645
ART_8708
ART_8713
ART_8686
ART_8674
ART_8670
ART_0006
ART_8666
ART_8662
ART_8594
ART_8639
ART_8632
ART_8626
ART_8596
ART_8534
ART_8581

นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประธานเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว

เทศบาลตำบลโพสังโฆ ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 15) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี และมหกรรมอาหารสะอาด รสชาติอร่อย

โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายปิติภณ โพธิ์ใต้ ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี นายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี พี่น้องประชาชน และนายประเสริฐ ธรรมศิริกาชัย นายกเทศมนตรีตำบลโพสังโฆ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ณ สนามแข่งขันลำแม่น้ำน้อย หน้าวัดกลางท่าข้าม (ท่าน้ำสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จประทับเรือมาดจำปาทอง) อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี