DSC_0127
DSC_0103
DSC_0110
DSC_0048
DSC_0067
DSC_0119
DSC_0034
DSC_0072
DSC_0030
DSC_0019
DSC_0021
DSC_0039
DSC_0044
DSC_0092
DSC_0049
DSC_0045
DSC_0085
DSC_0099
DSC_0027
DSC_0025
DSC_0075
DSC_0015
DSC_0016
DSC_0073

เบื้องหลังการถ่ายทำ สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เพื่อให้ประชาชนเข้าใจหลักการเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมของแต่ละบุคคล
ณ วิสาหกิจชุมชนต้นกล้าตำบลพักทัน (ศูนย์ข้าวชุมชน) ตอน..โรงเรียนเกษตรกรในพระราชดำริ ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559
นักแสดงประกอบไปด้วยเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
อำนวยการสร้างโดย กสทช. และ สนง.กปร.