ART_0001

ART_0002

ART_9067

ART_8999

ART_005

ART_9204

ART_9178

ART_9033

ART_8997

ART_9159

ART_9146

ART_9143

ART_9138

ART_003

ART_9137

ART_9154

ART_9141

ART_0004

ART_9207

ART_9185

ART_9142

ART_9045

ART_9117

ART_9149

ART_8995

ART_9084

ART_9112

ART_9175

ART_9093

ART_9157

ART_9103

ART_9080

ART_9057

ART_9155

ART_0006

ART_9083

ART_9076

ART_9074

ART_9109

ART_9148

ART_9037

นายพศิน โกมลวิชญ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

นำข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ผู้บริหาร

ท้องถิ่น นักเรียน นิสิต นักศึกษา องค์กรประชาชน มูลนิธิ อาสาสมัคร

และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมถวายความอาลัย

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2559 ณ อนุสาวรีย์ค่ายบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี