ART_0001
ART_0002
ART_9067
ART_8999
ART_005
ART_9204
ART_9178
ART_9033
ART_8997
ART_9159
ART_9146
ART_9143
ART_9138
ART_003
ART_9137
ART_9154
ART_9141
ART_0004
ART_9207
ART_9185
ART_9142
ART_9045
ART_9117
ART_9149
ART_8995
ART_9084
ART_9112
ART_9175
ART_9093
ART_9157
ART_9103
ART_9080
ART_9057
ART_9155
ART_0006
ART_9083
ART_9076
ART_9074
ART_9109
ART_9148
ART_9037

นายพศิน โกมลวิชญ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

นำข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ผู้บริหาร

ท้องถิ่น นักเรียน นิสิต นักศึกษา องค์กรประชาชน มูลนิธิ อาสาสมัคร

และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมถวายความอาลัย

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2559 ณ อนุสาวรีย์ค่ายบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี