ลอยกระทงส่งบุญตามวิถีโบราณ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

"ทีปะวารี ณ บ้านระจันวันเพ็ญ" ระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2559

ณ คลองประวัติศาสตร์บ้านระจัน วัดโพธิ์เก้าต้น อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

คณะกรรมการวัด ท่านพระครูวิชิตวุฒิคุณ เจ้าคณะอำเภอค่ายบางระจัน เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เก้าต้นประชาชน ผู้นำชุมชน

ร่วมกันจัดงานงานลอยกระทงส่งบุญตามวิถีโบราณ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559"ทีปะวารี ณ บ้านระจันวันเพ็ญ" ระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2559 ณ คลองประวัติศาสตร์บ้านระจัน วัดโพธิ์เก้าต้น อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 

"ทีปะ" หมายถึง ประทีปบูชา หรือ ดวงประทีปบูชา 
 "วารี" หมายถึง สายน้ำ 
“บ้านระจันวันเพ็ญ” หมายถึง คืนพระจันทร์เต็มดวงที่บ้านระจัน

งานลอยกระทงแบบโบราณเต็มเปี่ยมด้วยความเป็นไทยย้อนอดีต ที่สะท้อนถึงความงดงาม สมค่าความเป็นมรดกไทย

บนพื้นฐานความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

DSC_2140
DSC_2156
DSC_2136
DSC_2133
DSC_2166
DSC_2169
DSC_2144
DSC_2165
DSC_2161
DSC_2147
DSC_2137
DSC_2151
DSC_2141
DSC_2155
DSC_2139
DSC_2154
DSC_2167
DSC_2159
DSC_2160
DSC_2148
DSC_2275
DSC_2224
DSC_2205
DSC_2256
DSC_2195
DSC_2261
DSC_2231
DSC_2180
DSC_2210
DSC_2253
DSC_2199
DSC_2216
DSC_2220
DSC_2240
DSC_2269
DSC_2237
DSC_2272
DSC_2271