DSC_0873
DSC_1145
DSC_0841
DSC_0785
DSC_0778
DSC_1079
DSC_0759
DSC_0801
DSC_1249
DSC_0847
DSC_0774
DSC_1264
DSC_1203
DSC_1214
DSC_0860
DSC_0789
DSC_0815
DSC_0748
DSC_1327
DSC_0797
DSC_0822
DSC_1337
DSC_1375
DSC_1321

วันรวมอำนาจการยิง 2559

ศูนย์การทหารปืนใหญ่

สาธิตอาวุธยุทโธปกรณ์และอำนาจการยิงของเหล่าทหารปืนใหญ่ ประจำปี 2559

ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการ ของกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ

และนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เพื่อแสดงศักยภาพอาวุธของเหล่าทหารปืนใหญ่

ที่ประจำการในกองทัพบก และเทคโนโลยีการผลิตอาวุธที่ทันสมัยของประเทศไทย

โดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกัน ประเทศ (องค์การมหาชน)

ในวันรวมอำนาจการยิง ณ สนามยิงปืนใหญ่เขาพุโลน ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559